leftspace2
booemlogo
leftspace2b leftspace2c leftspace2
spacer2
spacer
divider
divider
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Algemene Voorwaarden....

Booem Geboortekaartjes bestaat niet voor niets al meer dan 15 jaar. Naast onze unieke collectie geboortekaarten onderscheiden we ons door onze persoonlijke aanpak en grote nadruk op service. Ons doel is simpelweg een prachtig geboortekaartje te leveren. Wij hanteren de Leverings voorwaarden van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO). Hieronder een tweetal artikelen die wij graag even onder je aandacht willen brengen.

De kleine lettertjes: check de digitale zetproef goed!


Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven.
• De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
• Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
• De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Artikel 13: Afwijkingen

• Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.


KVGO leveringsvoorwaarden

Voorbeeldkaartjes en je Privacy

Als jullie geboortekaartjes gedrukt worden, maken wij voor onze eigen rekening altijd een beperkt aantal extra kaartjes. Dit doen wij ten eerste om ervoor te zorgen dat de kleur 'op kracht' komt en tekst en illustraties goed geplaatst zijn, daarnaast om eventueel mindere gelukte exemplaren in de oplage te kunnen vervangen door goede.

Gezien de enorme hoeveelheid mogelijkheden die onze kaartjes bieden wat betreft kleur(combinaties) en patronen is het niet doenlijk om van alle opties een 'standaard' gedrukt voorbeeldkaartje in huis te hebben. Wij doen ondanks zeer regelmatige prijsverhogingen voor papier en drukwerk ons uiterste best om de prijs van onze kaartjes op een redelijk niveau te houden.
Een van de manieren waarop wij dat doen is om de kosten voor het drukken van standaard voorbeelden binnen de perken te houden door gebruik te maken van reeds gedrukte 'echte' kaartjes die wij gedeelteijk (als kleurstaal) of in het geheel toesturen aan de aanstaande ouders die via onze site een voorbeeld aanvragen.

Natuurlijk hebben wij er begrip voor als jullie dit liever niet hebben maar we hopen dat jullie door deze uitleg snappen waarom we dit doen. Heb je bezwaar? dan kun je dit even aangeven bij de uiteindelijke bevestiging van je opdracht door in het veld 'Opmerkingen' te vermelden dat de inschiet vernietigd noet worden.

Toevoegen aan facebook
Toevoegen aan Twitter

Post Booem op Facebook of Twitter | © Booem Geboortekaartjes | KvK Amsterdam: 34133180